AYT - DME

28 september

AYT - DME

28 september

Acenta Kayıt

YENİ ACENTA KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İmza sirkülerinde yetkili tarafından tüm sayfaları kaşelenmiş ve ıslak imzalanmış 2 nüsha Acenta Sözleşmesi,
2. Tarafların yetkili temsilcilerinin yetkili temsil belgeleri ve noterden onaylı imza sirküleri, 
3. Ticaret sicil belgesi, 
4. Son döneme ait vergi levhası, 
5. Güncel tarihli faaliyet belgesi, 
6. TÜRSAB belgesi fotokopisi.
 
GREENCODE TRAVEL:
 
Adres: Çağlayan Mahallesi 2054 Sokak No: 29/2 Muratpaşa / ANTALYA
 
Telefon: 0 242 212 00 30